Naučné stezky

Více než 10 let se věnuje naše ZO ČSOP činnosti budování a péče o naučné stezky v Praze. Kompletně jsme díky umu a zručnosti několika našich členů zrealizovali nebo opravili několik stezek v pražských chráněných územích a také několik městských naučných tras, které přibližují historii a zajímavosti čtvrtí našeho města, včetně našich domovských Malešic na Praze 10. Námi zbudované naučné stezky se vždy snažíme tvořit jako vícegenerační s důrazem na environmentální interpretaci v daném místě. Proto kromě bodových informačních panelů pro naše stezky navrhujeme tzv. environmentální atrakce. To jsou další zajímavosti či dovedností nebo herní prvky, které prohlubují poznání návštěvníka nebo upoutají pozornost dětí.


Vybudovali jsme nebo kompletně zrekonstruovali tyto naučné stezky:


Vybrané naučné stezky byly realizovány za přispění Hlavního města Prahy, dotčených městských částí nebo za přispění společnosti NET4GAS v rámci programu Blíž přírodě.

V letech 2017 – 2019 naši členové realizovali projekt Na stezky, pro všechny !!!, který zmapoval pro veřejnost bezbariérovou průchodnost naučných tras pražskou přírodou a městem. Kromě webových stránek jsou výstupy dostupné také prostřednictvím mobilní aplikace. Ta vyhodnocuje a zobrazuje náročnost a schůdnost terénu a prvků na trasách u více než 40 naučných stezek hl. m. Prahy pro tyto 3 cílové skupiny:


1) osoby na vozíku (vozíčkáře)
2) osoby pokročilého věku (seniory)
3) osoby doprovázející dítě v kočárku či dítě do 3 let (rodiče s kočárkem). Vše dohledáte na samostatných stránkách www.nastezky.eu.

Projekt vznikl za podpory Ministerstva životního prostředí ČR (projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP), Hlavního města Prahy a společnosti Albatros Media a.s. jako výstup z dat absolventské práce Hany Krouské (roz. Maršálekové), kterou autorsky zpracovávala na Fakultě životního prostředí ČZU v Praze.