NS Údolím Dalejského potoka

Na podzim roku 2011 jsme vybudovali novou naučnou stezku, která nahradila původní stezku založenou 21. ZO SOPK ČR. Naučná stezka vede údolím Dalejského potoka přes lomy v národní přírodní památce Dalejský profil k vlakovému nádraží Praha – Holyně, dále kolem Červeného lomu do Prokopského údolí. Poslední zastavení je pod viaduktem v Hlubočepích, odkud je možno se vrátit vlakem zpět do Řeporyjí. Délka trasy je cca 6,5 km a je na ní umístěno 16 zastavení s informačními panely s botanickou, zoologickou, geologickou a historickou tématikou.

Obnovu naučné stezky realizovala 01/14 ZO ČSOP „Natura, quo vadis?“ za finančního přispění Magistrátu hlavního města Prahy.

trasa stezky na Mapách.cz

Jaká jsou jednotlivá zastavení?

1) Řeporyje náměstí

V textu se dozvíte základní informace o naučné stezce. Zastavení se věnuje historii řeporyjského kostela a jeho proměnám v průběhu času. Dále se dozvíte, že zde kdysi býval cisterciácký klášter, hluboká studna a podzemní labyrint chodeb.

2) Řeporyje u potoka

Na druhém zastavení se dočtete, proč se Řeporyje jmenují Řeporyje, že jméno nemá nic společného s řepou, jak se obec vyvíjela a také jaký vliv na její rozvoj měla těžba kamene a výroba vápna v Dalejském údolí. A také je zde pár slov o Dalejském potoku.

3) Pod Placatou skálou

Obsah tabule je věnován geologii. Dozvíte se, že Čechy a Morava byly před milióny let samostatný kontinent či že za panelem naučné stezky jsou usazeniny z Ordoviku. A text vás uvede do geologie celého území.

4) U Trunečkova mlýnu

Na tomto zastavení je povídání o vzácném křivatci českém a jeho kamarádech. Také se zde můžete dočíst, jaké druhy otakárků lze v údolí zahlédnout a jak se jim zde daří.

5) Arethusinová rokle

Na zastavení pět se ocitnete v Siluru pod vývěry polštářových láv, dozvíte se, co se skrývá za podivným slovem arethusina a seznámíte se s významným badatelem, který svou práci zasvětil této oblasti.

6) Mušlovka

V lomu Mušlovka se píše o tom, že vrstvy hornin vznikaly usazováním a přesto jsou dnes šikmé, že zdejší kamení je plné zkamenělin velkých ale i těch viditelných pouze pod mikroskopem i o tom, jak se člení geologická minulost Země.

7) Černý lom

Ve stěně Černého lomu můžete vidět přechod mezi dvěma geologickými obdobími – silurem a devonem. Kromě toho se zde dozvíte něco o lilijicích a záhadných kulatých lobolitech.

8) Holyně

Zastavení je věnováno Holyni, informacím o její historii, o vzniku Nového mlýna a tomu, zda skutečně byla Holyně vystavěna na holém místě. Také je zde pár slov o železniční zastávce, u které zastavení stojí.

9) Červený lom

V Červeném lomu se přesunete do období spodního devonu. Dozvíte se, že tu v té době bylo mělké korálové moře, jehož usazeniny dnes tvoří pánev, která se zde noří pod povrch a vychází opět v údolí Radotínského potoka. V lomu bylo též oblíbené místo Jaroslava Foglara.

10) U Klukovic

Informační tabule stojí na místě, kde dříve bývala zastávka vlaku Praha – Klukovice. Dnes tu již není, zato můžete dole za tratí u potoka vidět hlavaté vrby. O tom, proč se vrby takto ořezávají, či spíše ořezávaly, a také o broucích, kteří v nich žijí, je povídání na tabuli.

11) Klukovické koupaliště

Skály u tohoto zastavení tvoří ve svahu údolí amfiteátr, který je ideálním místem pro život teplomilných rostlin a živočichů. Více o nich a také o koupališti, které zde bývalo, a o jeskyních, které tu stále jsou, je napsáno v textu na tabuli.

12) Pod skalami

V Prokopském údolí je mnoho míst, ať už jsou to jeskyně, štoly či dutiny stromů, kde se ukrývají netopýři. Zde se dozvíte leccos co o nich možná nevíte.

13) Prokopský lom

Prokopský lom je sice pro návštěvníky uzavřen, protože v něm sídlí armáda, která hlídá podzemní komplex vytvořený ve vápencovém masivu, ale přesto se dozvíte něco o jeho geologickém významu a že se Čechy v době, kdy se vápence usazovaly, nacházely těsně pod rovníkem.

14) Pod kostelíkem

Zastavení stojí pod skálou na které byl v roce 2003 obnoven kříž, který upomíná na kostel sv. Prokopa, který stával na skále nad Prokopským lomem. Dočtete se zde o jeskyni, ve které žil sv. Prokop poustevnickým životem i o tom, proč byl kostel zbořen.

15) Lomy u jezírka

Zastavení se nachází na břehu jezírka v zatopeném lomu. Dozvíte se. kdy tu probíhala těžba, k čemu byl kámen využit, že se ve zdejších stěnách nacházejí zkameněliny velkých mlžů kteří se jmenují královna i to, že se zde natáčel nejeden film.

16) Pod viaduktem

Poslední (i když pro někoho zase první) zastavení naučné stezky obsahuje informace o celé stezce. Text se věnuje Pražskému semmeringu – trati vedoucí přes dva viadukty (jeden stojí přímo nad zastavením), tomu, že viadukty byly postaveny v rekordně krátkém čase i tomu, za jakým účelem vznikla nedaleko stojící továrna.