Naše Malešice

Dobrovolná iniciativa občanů Prahy 10 Naše Malešice je volné sdružení dobrovolníků z místních spolků i dalších spolupracujících sousedů, kteří mají k Malešicím mnohaletý vřelý citový vztah. Z většiny se jedná o zdejší rodáky, případně o sousedy a přátele, kteří zde dlouhodobě žijí nebo působí v místních spolcích. Své aktivity iniciativa pořádá převážně pod hlavičkou naší ZO ČSOP „Natura, quo vadis?“.

V roce 2020 byla naše iniciativa za přínos k udržitelnému rozvoji oceněna ze strany Národní sítě Zdravých měst ČR jako tzv. „Dobrá praxe“ mezi obcemi naší republiky. O cílech iniciativy Naše Malešice (založené v roce 2011), jejích členech, spolupracujících organizacích, projektech a (nejen) našem úspěšném komunitním působení v Malešicích se dočtete více na samostatných stránkách www.malesice.eu.