NS Chuchelský háj

Na jaře roku 2014 jsme vybudovali novou naučnou stezku, která nahradila původní stezku přes Chuchelský háj. Naučná stezka začíná u autobusové zastávky Malá Chuchle a v délce 3,5 km vede až na autobusovou zastávku Velká Chuchle. První zastavení je u Kostela Panny Marie v ulici V Lázních. Dále vede trasa cestou Čertovou roklí kolem pramene, přes malou lesní ZOO, kolem hřbitova a kostela sv. Jana Nepomuckého, Žákova lomu a PR Homolka do Velké Chuchle, kde je poslední zastavení na náměstí Omladiny.

Stezka navazuje na NS Barrandovské skály, kterou jsme zrekonstruovali spolu s ní. Na trase je umístěno devět zastavení s informačními panely s botanickou, zoologickou, geologickou a historickou tématikou.

Obnova naučné stezky byla realizována za finančního přispění Hlavního města Prahy a MČ Velká Chuchle.

trasa stezky na Mapách.cz

Jaká jsou jednotlivá zastavení?

1) Malá Chuchle

Text se věnuje historii Malé Chuchle, především nejvýznamnějšímu období, kdy byly v Malé Chuchli lázně. Zároveň jsou zde zmíněny významné události, které se s touto dobou pojí a významní hosté, kteří lázně navštěvovali. Kratší odstavec se též věnuje historii kostela Narození Panny Marie. Text doplňují dobové fotografie, pohlednice a kresby.

2) Mariánský pramen

Zde se dozvíte, proč byla dlouhou dobu zdejší voda považována za léčivou, proč je pramen tak vydatný či co jsou to pěnovce. Zmínku tu má i mlýn, který v rokli stával a mlel jednu netradiční surovinu.

3) Nad Čertovou roklí

Hned při prvním pohledu na tabuli je díky malovaným rostlinám zřejmé, čemu se toto zastavení věnuje. Dozvíte se, jaký je rozdíl v druhovém složení mezi stinným severním svahem a teplomilnými doubravami Chuchelského háje a čím je to dáno. Víte, co je to jarní aspekt?

4) U přírodní rezervace

Tématem je zde akát, tento běžný strom u nás totiž není původní a kvůli svým vlastnostem ohrožuje druhovou rozmanitost chráněných území. Tabule se věnuje i způsobům, jak se s ním vypořádat.

5) U kostela

Na tomto zastavení se dozvíte, jakými změnami kostel za dobu své existence prošel, že dvakrát přišel o zvony či jak to vypadá uvnitř. V textu vás též čekají dva poustevníci.

6) Chuchelský háj

V našich lesích se v minulosti nehospodařilo tak jako dnes, jejich hlavním produktem bylo dřevo na topení. Pozůstatky tohoto hospodaření jsou v Chuchelském háji ještě místy patrné. Jak tomu tehdá bylo, co je to nízký, nebo střední les, jaké tyto lesy mají výhody…?

7) Žákův lom

Na tomto zastavení se ocitnete mezi lomy na úpatí PR Homolka. V těchto lomech se kdysi těžil vápenec za jistým speciálním účelem. Pak byl Žákův lom částečně zavezen sutí, ale i dnes zde můžete najít silurské zkameněliny. Víte, jaký pěvec se chová jako dravec?

8) Přídolí, Homolka

Text na tomto zastavení je přímo nabitý tématy: kulturní památka – Pacoldova vápenka, dolomitový lom zavezený skládkou komunálního odpadu nebo světově unikátní význam této geologické oblasti. Kromě toho se zde dozvíte také co znamenají slova v názvu zastavení.

9) Velká Chuchle

Na posledním zastavení naučné stezky vás čekají chuchelské osobnosti v podobě zakladatele českého otužilectví, hluchoněmé tanečnice či slavných žokejů. Dozvíte se, jak vzniklo jméno Chuchle, kdy se začalo závodit na dostihovém závodišti i to, že dříve sloužilo jako letiště.