NS Vinoř – Satalická bažantnice

V pátek 7.11.2008 proběhlo slavnostní otevření naučné stezky Vinořský park – Satalická bažantnice. Stezka propojuje obě tyto městské části Prahy 9. Vede přes cenné lokality přírodní rezervace Vinořský park i přírodní památky Bažantnice v Satalicích, v celé délce je značena žlutou turistickou značkou. Na své trase dlouhé cca 3,5 km má 9 zastavení s informačními panely u kterých se nacházejí tzv. „enviromentální atrakce“, které mají za cíl netradičním způsobem informovat kolemjdoucí a pobavit děti.

tisková zpráva k otevření naučné stezky

Naučnou stezku realizovala 01/14 ZO ČSOP „Natura, quo vadis?“ za přispění Ministerstva životního prostředíHlavního města PrahyRWE Transgas Net s.r.o., generálního partnera ČSOP a Městské části Praha – Satalice.

trasa stezky na Mapách.cz

Pár fotografií ze slavnostního otevření:

Jaká jsou jednotlivá zastavení?

1) Velká a Malá obůrka

Toto první zastavení se nalézá, jak už jeho název napovídá, na hrázi mezi rybníky Velká a Malá Obůrka. Je zde též rozcestník turistických značených cest. Žlutá značka přichází přes hráz od zastávky MHD Vinořský hřbitov a pokračuje v trase naučné stezky až do Satalic. Červená značka zde začíná a vede kolem studánky, které se také věnuje informační panel, a vede do Jenštejna.

Na tomto zastavení si můžete přečíst informace o celé naučné stezce
a také o studánkách, které se nalézají v okolí (v Obůrkách a pod hradištěm).
Je zde také instalována environmentální atrakce – xylofon.

2) Vinoř – Podskalí

Druhé zastavení je umístěno zhruba uprostřed ulice V Podskalí. Z informačního panelu se lze dočíst o Vinoři, o vzniku obce a historických událostech s ní spojených. Jsou zde také popsány pověsti a záhady místního kraje (pověst o pyšné hraběnce Černínské, Vinořské podzemí, Kamenný stůl a jeskyně ve Vinořském parku).
Aby čtenář vycítil atmosféru jeskynního labyrintu, je zde jako environmentální atrakce instalováno bludiště.

3) U Pohanků

Na tomto zastavení, které se nalézá při vstupu do Vinořského parku, se čtenář dozví něco málo o biotopu stojatých vod. Děti zde mohou určovat naše sladkovodní ryby a potom přehopsat bažinu po starých pařezech. (Jedná se o atrakci.)

4) U Kamenného stolu

Jelikož jsme na své cestě naučnou stezkou právě vkročili do Vinořského parku, hodí se říci si, co to vlastně je biotop lužního lesa a jací jsou jeho obyvatelé. Z těch se informační panel věnuje hlavně netopýrům. (Zde bychom rádi poděkovali členům 11/30 ZO ČSOP Nyctalus, kteří nám dodali tento zajímavý text.)
A až budete mít dočteno, zkuste změřit obvod kmene statné lípy za vámi a to jen za pomoci vašich rukou a nohou. Výsledek si pak můžete zkontrolovat.

5) Pod hradištěm

Nedaleko studánky pod hradištěm je umístěno i toto zastavení. Není tu však kvůli studánce, nýbrž kvůli křídlatce japonské, což je jeden z invazivních nepůvodních druhů rostlin (dále bolševník velkolepý, netýkavka malokvětá,…). A víte, jakých výšek se tyto byliny dorůstají?
Křídlatka zde rostla na rozsáhlé ploše, ze které totálně vytlačila ostatní byliny. V současné době je křídlatka zlikvidována a původní druhy se sem pomalu vracejí.

Druhým tématem jsou archeologické nálezy z místního slovanského hradiště, pod kterým se nalézáme.

6) Na rozcestí

Po delší procházce Vinořským parkem jsme došli až na jeho okraj. Zde se na začátku kaštanové aleje nachází šesté zastavení. Informační panel se věnuje zemědělství (zejména jeho vztahu k přírodě a krajině) a také zvláště chráněnými územími.
Víte, kolik máme v ČR chráněných krajinných oblastí? A víte, jak v terénu poznat hranici chráněného území? To vše se zde dozvíte. A děti se na jeden ukázkový příklad mohou podívat dalekohledem.

7) V aleji

V kaštanové aleji z roku 1890, která spojuje dvě chráněná území Vinořský park a Bažantnici v Satalicích, je další zastavení. Pojednává o barokní krajině. O krajině a jejím vnímání člověkem, o geniu loci – duchu místa.
Informační panel se také zmiňuje o jírovcích, klíněnce a o tom, jak napadeným jírovcům pomoci.
Tip: Děti si mohou z nasbíraných kaštanů pomocí špejlí udělat postavičky.

8) Bažantnice v Satalicích

Na předposledním zastavení, které se nalézá v Satalické Bažantnici, se můžete dočíst o biotopu lesa a o tom, jaké druhy stromů zde rostou. Druhá část informačního panelu je věnována Bažantnici v Satalicích, její historii a vývoji.

Každý si zde také může prověřit své znalosti stop našich savců.
Atrakce je však určena především pro děti.

9) Satalice

Deváté zastavení je u vstupu do Satalické Bažantnice v ulici Za Kapličkou. Jelikož je toto také první zastavení ve směru ze Satalic, jsou zde stručně popsány informace o naučné stezce a také pár faktů o Satalicích (o původu jména, historické události,…)

Víte, jak daleko by doskočila blecha, kdyby byla stejně velká jako člověk? Ne? Vydejte se po naší stezce a určitě na to přijdete.