Ekocentrum ČSOP Malešice

Ekocentrum ČSOP Malešice, působící při naší 01/14 ZO ČSOP „Natura, quo vadis?“, se od začátku svého působení v roce 2004 zaměřuje na osvětovou environmentální výchovu široké veřejnosti, dětí a mládeže. Během roku pravidelně pořádáme na dvě desítky akcí pro veřejnost či školy s celkovou návštěvností přes 5000 osob ročně. Pozvánky a doprovodné informace o našich akcích naleznete v Kalendáři akcí.

Mezi námi pořádané pravidelné akce pro veřejnost patří:

  • Ekofest – Den Země v Malešicích – každoroční jarní osvětová akce pro širokou veřejnost (od roku 2004)
  • Den s přírodou – každoroční podzimní environmentálně dovedností akce pro děti a mládež (od roku 2005)
  • Ukliďme svět! – pravidelný dobrovolnický úklid Malešického lesa (od roku 1999)
  • Ptačí výlet: čištění a vyvěšování ptačích budek, pečujeme celkem o více než 150 budek v Praze 10 i středních Čechách (od roku 2002)
  • Vycházka naší naučnou stezkou sv. Josefa v Malešicích (od otevření v roce 2013)
  • Cestovatelská promítání
  • Malešický blešák – organizace blešího trhu (od roku 2015)
  • Fotografická výstava Naše Malešice – historie pod širým nebem (v letech 2015 a 2019)
  • Zažít Malešice jinak – spolupráce na pořádání sousedské akce (od roku 2013)

V minulosti jsme se podíleli na pravidelném promítání snímků s environmentální tématikou prostřednictvím akce Ozvěny Ekofilmu a v rámci kampaně „Jeden svět – Promítej i Ty!“ jsme promítali snímky o životním prostředí, udržitelném rozvoji a lidských právech.

Jako součást realizace školních výukových programů a podpory navyšování lokální biodiverzity jsme také instalovali ptačí krmítka a budky (v roce 2015) a tzv. hmyzí hotely (v roce 2017) na vybraných základních školách naší domovské Městské části Praha 10. Několik let jsme působili v roli spoluorganizátora krajského kola soutěže Ekologické olympiády v Praze. Ve spolupráci se Střední odbornou školou Jarov jsme v letech 2022 – 2023 provozovali dětský kroužek Šetrně k přírodě při Školní botanické zahradě v Malešicích

Naším cílem je rozšiřovat zdravé environmentální povědomí, propagovat šetrný přístup k životu a umožňovat setkávání lidí se společnými zájmy – zdravou přírodou a kvalitním prostředím pro život. Jsme akreditovaným ekocentrem ČSOP, dlouholetým členem Národní sítě EVVO a součástí dobrovolného konsorcia pražských ekoporaden Ekoporadny Praha. V letech 2012/2013 byla naše organizace součástí realizačního týmu projektu Praha 10 – město stromů 2012/2013. Vybranými aktivitami, zejména naší komunitní iniciativou Naše Malešice, se podílíme na úspěšné realizaci místní Agendy 21 naší obce.