Oddíl Ginkgo

Jsme turistický oddíl Mladých ochránců přírody, fungující na skautských principech již přes 35 let. Oddíl Ginkgo je zřizován naší 01/14 ZO ČSOP „Natura, quo vadis?“. Od svého založení v roce 1989 působil oddíl několik let na Praze 4 – Pankráci, od roku 1992 působí dodnes nepřetržitě v Praze 10 – Malešicích. Formou zapojení do celoroční pravidelné činnosti nabízíme dětem od druhé třídy do 15 let zajímavé a smysluplné trávení volného času v přátelském kolektivu, spojené s hravým poznáváním přírody. Naším cílem je vzbudit u členů kladný vztah k životnímu prostředí a alternativní formou přispět k rozvoji jejich samostatnosti a odpovědnosti.

Vedoucími jsou mnohaletí zkušení členové z řad oddílu a členů naší ZO ČSOP. Ti si odbornost zajišťují na akreditovaných vzdělávacích kurzech, celoročně disponujeme také proškolenými zdravotníky. Vedoucí u oddílu Ginkgo působí jako dobrovolníci ve svém ve volném čase. Více o naší celoroční tábornické a pestré oddílové činnosti se dozvíte na vlastních stránkách oddílu Ginkgo, na kterých je také možno dohledat kontakty na oddílové vedoucí.

Oddíl Ginkgo je prostřednictvím naší ZO ČSOP členem Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP. To je celostátní zájmovou složkou Českého svazu ochránců přírody, sdružující svazové základní organizace napříč Českou republikou, které pracují s dětmi a mládeží a zřizují oddíly Mladých ochránců přírody. Posláním SMOP ČSOP je koordinace a podpora této činnosti. Jedná se o servisní organizace pro práci s dětmi a mládeží v ČSOP s vlastní právní subjektivitou.