NS Barrandovské skály

Na jaře roku 2014 jsme vybudovali novou naučnou stezku, která nahradila původní stezku pod Barrandovskými skalami. Naučná stezka čítá 10 zastavení, začíná u tramvajové zastávky Hlubočepy a v délce trasy 2,5 km vede k autobusové zastávce Malá Chuchle. První zastavení je za podchodem pod tratí u tramvajové zastávky. Dále trasa vede pod Barrandovským mostem, podél Vltavy pod Barrandovskými skalami až do Malé Chuchle, kde je poslední zastavení u Branického mostu. Na stezku navazuje naučná stezka Chuchelský háj, kterou jsme zrekonstruovali zároveň s touto. Stezka vede jednou z nejvýznamnějších geologických lokalit u nás, texty se věnují především geologii území a historickým zajímavostem.

Obnova naučné stezky byla realizována za finančního přispění Magistrátu hlavního města Prahy, MČ Praha 5 a MČ Velká Chuchle.

trasa stezky na Mapách.cz

Jaká jsou jednotlivá zastavení?

1) Zbraslavská silnice

Jedná se o úvodní text, kde jsou zmíněny historické souvislosti vzniku Zbraslavské silnice a současně Barrandovy skály. S tím souvisí i události roku 1842, kdy byla Praha na nějakou dobu v rukách francouzského vojska. Je zde také zmínka o Joachymovi Barrandovi, též Francouzovi, který naopak tuto lokalitu světově proslavil.

2) Devon – Ems

Jak už napovídá název zastavení, dostáváme se v textu do doby, kdy zdejší skály vznikaly, období od konce Ordoviku do Devonu. Tabule návštěvníka uvádí do souvislostí geologického vývoje zdejších skal, ukazuje, jak se naše země v tomto období posouvala na mikrokontinentu od jižního pólu až k rovníku. Poslední odstavec se věnuje stavbě Barrandovského mostu, pod nímž zastavení stojí.

3) KUKUK

Název zastavení, i když to tak vypadá, nás neupozorňuje, abychom se podívali, co se zde píše ani není o kukačkách. KUKUK je zkratka názvu zdejší lokality, která je velmi bohatá na zkameněliny. Také se zde dozvíte, kdo sestavil sbírku více jak 400 zde nalezených druhů zkamenělých živočichů a rostlin.

4) U kapličky

Zastavení stojí u kaple Panny Marie Bolestné, která ale nebývala vždy kaplí a byla postavena v u nás ne příliš obvyklém stavebním slohu. Také je zde pár slov o tom, jaké zkameněliny se tu dají najít a jakým způsobem se sbírají.

5) Lomy pod terasami

V dnes velmi zarostlém lomu u tohoto zastavení býval za první republiky plavecký bazén. Nad lomem jsou ruiny tzv. barrandovských teras, v té době vyhlášeného podniku. O osudu těchto staveb se zde dozvíte více. Stěny lomu se datují do období, které celosvětově nese jméno po našem hlavním městě – prag.

6) Barrandova skála

Zde se dozvíte, jak se vzhled skály s úžasným vrásněním v minulosti měnil. Zjistíte, jak se nazývají jednotlivé typy vrás, proč se zde všechno jmenuje po Barrandovi i to, že nápis na skále býval dříve pozlacen.

7) Hranice Silur – Devon

Na tomto zastavení se na cestě do minulosti dostáváme z Devonu do Siluru (cca před 416 miliony let). Dozvíte se, že u nás především v této oblasti máme několik globálně uznávaných standardů, podle kterých se posuzují hranice mezi jednotlivými geologickými stupni (vrstvami či obdobími) na celém světě i to, jak se zjistí, že na začátku Devonu byla v této oblasti častá silná zemětřesení.

8) Bazaltová žíla

Na tomto zastavení se píše o tom, co způsobí taková podmořská sopka v místech, kde není ve vodě dost kyslíku, o tom, co to vlastně je diabaz i o tom, že nejen v dnešní době zde dochází k sesuvům skal. Zajímavostí je i džungle, která porůstá zdejší skály.
Proč tomu tak je?

9) Vyskočilka

Zde zjistíte, že růžičky můžou být i z kamene i co mají zdejší skály společného s čedičovými sloupy na kopcích severních Čech. Název zastavení zase odkazuje na význam tohoto místa v minulosti, kdy zde stávala na hlavní silnici poslední hospoda před Prahou – Vyskočilka.

10) Most inteligence

Toto zastavení se věnuje jedinému tématu, zato velmi zajímavému – Branickému mostu. Málokteré město se může pochlubit mostem, který by mohl být světovým unikátem, ale díky lidem, kteří se dostali po válce k moci, z něj je pouze pomník jejich hlouposti.