NS sv. Josefa v Malešicích

Naučná stezka Malešice – „Stezka sv. Josefa“ je naučnou stezkou vytvářející procházkový okruh starými i novými Malešicemi a přilehlou zelení. Pro návštěvníky je navrženo devět zastavení, na kterých se mohou seznámit se zajímavostmi dané lokality nebo se pobavit na instalovaných environmentálních atrakcích.

oficiální představení naučné stezky Malešice

Cílem aktivit spojených s realizací naučné stezky oblastí Malešic je znovu objevit, prozkoumat a ukázat cenné prvky území (prvky městské, vesnické a přírodní), které nezaměnitelným způsobem utvářely historii a tvář Malešic jako samostatné obce a později městské části Prahy. Naučná stezka Malešice provede zájemce skrze současné i historické Malešice. Velkým potenciálem je napojení na naučnou stezku Prahy 9, která v současné době končí v areálu Botanické zahrady (Jiráskovy vily / Malešického zámečku).

trasa stezky na Mapách.cz

Jaká jsou jednotlivá zastavení?

1) Plaňanská

 • historie oblasti Malešic
 • plánek stezky se současnými i historickými fotografiemi

atrakce: otáčecí puzzle malešických fotek

2) U zdi

 • Malešický park – historie a současnost
 • plánek malešického parku
 • dobrovolnická práce pro přírodu
 • atrakce: hledání rozdílů

atrakce: hledání rozdílů

3) Malešický park

 • městská příroda – flóra
 • historie Sídliště Malešice
 • panoramatické informační tabule – výhledy
 • atrakce: skákací panák

atrakce: skákací panák

4) U pískovny

 • městská příroda – tvorba krajiny
 • zaniklá cesta a pískovna
 • možnost herních prvků v leselavičky k posezení
 • atrakce: kvíz – 3 různé ptačí budky, šablona zajíce bez obličeje pro možnost focení dětí

atrakce: kvíz – 3 různé ptačí budky, šablona zajíce bez obličeje pro možnost focení dětí

5) Malešický lesík

 • nedokončený kostel sv. Josefa (3D model, vizualizace)
 • areál Domova důchodců
 • městská zeleň – lesy v Praze
 • lavičky k posezení
 • atrakce: poznávání stromů

6) U svatého Josefa

 • kostelík / motlitebna, kaplička
 • „Kolonka“ – unifikovaná výstavba RD
 • živá zahrada – hmyzí hotel
 • atrakce: kovový hlavolam srdce

atrakce: kovový hlavolam srdce

7) U kapličky

 • železniční viadukta železnice
 • Botanická zahrada (Jiráskova vila) tzv. Zámeček, vyhlídka na areál
 • odbočka k Botanické zahradě a možné napojení na NS Prahy 9
 • atrakce: průhled na kapličku přes plexisklo s povodním stavem kapličky (fotografie, kresba)

8) U trati

 • historie obce Malešice
 • Malešický zámek, Malešická tvrz, kaplička sv. Václava
 • Univerzitní statek, stará pošta, kovárna
 • atrakce: dřevěné palisádové bludiště

atrakce: dřevěné palisádové bludiště

9) Malešické náměstí

 • historie sídliště Malešice 2
 • tématika spalovny a likvidace odpadů, kompostárna
 • káranský vodovod
 • budoucnost, plány a vize pro oblast Malešic
 • atrakce: poznávání slohů historické architektury