NS Vinoř – Jenštejn

Ve středu 22. září 2010 proběhlo slavnostní otevření naučné stezky na trase Vinoř – Jenštejn. Stezka vede údolím Vinořského potoka až na hranici Prahy a dále pokračuje přes obec Jenštejn až k Jenštejnskému hradu. Má 5 zastavení a kromě klasického informačně – poučného panelu, je každé stanoviště bohatší o „environmentální atrakci“, která výletníkům, zejména dětem, přiblíží přírodu a netradičním způsobem pobaví. Stezka je v celé délce necelých 3 km značena červenou turistickou značkou.

Naučnou stezku realizovala 01/14 ZO ČSOP „Natura, quo vadis?“ za přispění Hlavního města Prahy, STROM Praha a.s., stavebnin Václav Dlabač a městské části Praha Vinoř.

trasa stezky na Mapách.cz

Pár fotografií ze slavnostního otevření:

Jaká jsou jednotlivá zastavení?

1) Velká a Malá obůrka

Toto první zastavení se nalézá, jak už jeho název napovídá, na hrázi mezi rybníky Velká a Malá Obůrka. Je zde též rozcestník turistických značených cest. Červená značka přichází přes hráz od zastávky MHD Vinořský hřbitov a pokračuje v trase naučné stezky až do Jenštejna. Tímto zastavením také začíná naučná stezka Vinořský Park – Satalická bažantnice, která byla zbudována v roce 2008.

Na tomto zastavení si můžete přečíst informace o obou těchto naučných stezkách.
Je zde také instalována enviromentální atrakce – xylofon.

2) V poustevně

Druhé zastavení je umístěno nedaleko břehu rybníku Velká Obůrka. Z informačního panelu se lze dočíst proč se toto místo nazývá „poustevna„, o geologických poměrech, o pískovcích a jejich využití, jak vznikají pseudokrasové jevy a také něco o archeologii.

Jako environmentální atrakce je zde zařazena poznávačka hornin. Čtenář si tak může vyzkoušet, zda pozná nejčastější horniny. Je tu umístěn vápenec, žula, čedič a pískovec.

3) Na hrázi

Na tomto zastavení, které se nalézá na hrázi rybníka Velká Obůrka, se čtenář dozví o koloběhu vody v krajině. O tom, jak cennými biotopy jsou v přírodě prameniště. Nakonec se informační panel podrobně věnuje několika známým vinořským studánkám.

Environmentální atrakce je zde příhodná. Jedná se totiž o dva obrázky Ladových vodníků. Úkolem je najít devět rozdílů.

4) Nad Vinořským potokem

Vzdálenost mezi třetím a čtvrtým zastavením je podstatně delší, než mezi předchozími informačními tabulemi. Na této cestě jsou vybudovány dvě odbočky. První vás dovede k dřevěnému kříži (popsán na druhém zastavení). Druhá kratičká odbočka je ke studánce (zmíněna na třetím zastavení). Voda z této studánky se bude hodit na atrakci u čtvrtého zastavení.
Čtvrté zastavení se plně věnuje broukům a jejich životnímu prostředí. Naprostá většina brouků žijících v lese je vázána na mrtvé dřevo. Pro zachování jejich rozmanitosti je tedy nezbytně nutné mrtvé dřevo v lesích nechávat. Pro mladé čtenáře či malé výletníky je zde broučí pohádka. Na závěr jsou uvedeny zajímavosti z tohoto místa.

Díky environmentální atrakci si může čtenář zkusit poznat několik našich brouků. Atrakce vám vtipným způsobem ukáže, zda máte pravdu, nebo ne.

5) U kapličky

Nedaleko za Cukrovarským rybníkem je další zastavení. Významným krajinným prvkem je zde stará kaplička, která byla na toto místo přemístěna z areálu bývalého cukrovaru. Informační panel se věnuje nejen této kapličce patřící do svaté cesty, ale i dalším okolním kapličkám. Vypovídá o zmíněném zdejším cukrovaru, který ukončil svůj provoz v roce 1953. Píše se zde i o několika mlýnech, které stávaly na Vinořském potoce.

Atrakcí je zde pohledové okénko, které vyobrazuje původní malbu na kapličce.

Toto zastavení je prozatím posledním. Rozhodně se však do budoucna můžeme těšit na pokračování až do Jenštejna.