Ochrana přírody

Činnost praktické ochrany přírody zejména na území Prahy měla a má v případě naší organizace několik konkrétních podob. Od roku 2004 jsme se přes deset let věnovali aktivnímu managementu chráněných územích hl. m. Prahy a to v úzké spolupráci s odborem ochrany prostředí pražského magistrátu. Dlouhodobě jsme se věnovali péči těmto zvláště chráněným územím hl. m. Prahy a další významné zeleni: obnova a následná údržba přírodní památky Velká Skála a údržba přírodní rezervace Podhoří (Bohnice a Trója), obnova louky a likvidace invazních druhů rostlin v přírodní rezervaci Vinořský park (Vinoř a Satalice), údržba přírodní památka Podbabské skály (Podbaba) nebo obnova úvozové cest v pražské Sedleci (Sedlec a Suchdol) a péče o několik sadů s historickou výsadbou ovocných dřevin. Dalším lokalitám jsme se věnovali s krátkodobější péčí. Tuto činnost, kterou jsme jako jednu z mála našich aktivit provozovali jako výdělečnou, i nadále někteří členové naší organizace vykonávají samostatně. Dosud se jako organizace věnujeme opravám značení u několika desítek zvláště chráněných území Prahy.

Současně se mnoho let věnujeme dobrovolnické praktické ochraně přírody. Konkrétně péčí o téměř 100 ptačích budek vyvěšených v zeleni po celé Praze 10. Dále pak několika desítkám ptačích příbytků nedaleko středočeského Unhoště u vesnice Ptice, které jsme vyvěsili již v roce 2002 ve spolupráci s Lesy ČR s.p., a pravidelně o ně pečujeme se členy našeho dětského oddílu mladých ochránců přírody Ginkgo. Dlouholetou aktivitou je pravidelná účast na osvětové kampani Ukliďme svět, ukliďme Česko!, které se účastníme jako organizátoři dobrovolnické brigády již od roku 1999. Na domovské Praze 10 se také aktivně podílíme na zvyšování lokální biodiverzity formou instalace tzv. hmyzích hotelů. Ochranu přírody široce propagujeme osvětovou činností našeho Ekocentra Malešice a bezplatným poradenstvím námi zřizované Ekoporadny Praha 10.

Několik posledních let jsme též vlastníkem malého stáda ovcí, které se pasou v Klíčovských sadech v Praze 9-Vysočanech. Jedná se o staré sady, které byly v posledních letech obnoveny jako součást Významného krajinného prvku Černá rokle). Došlo k vyřezání veškerých neovocných dřevin a zvířata spásají nejen trávu, ale pomáhají také redukovat zmlazení dříve odstraněných dřevin. O ovce se starají a pastvu provádějí místní lidé bez domova v rámci sociálního programu realizovaného Městskou částí Praha 9 a podporovaného odborem ochrany prostředí MHMP. Tohoto sociálního přesahu a naší participace na velmi přínosném projektu si velmi ceníme.